European Union Trademark No. 002810273 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

ACERO
The European Union Trademark for ACERO (Word) was filed on for goods and services in class(es) 9 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002810273 ACERO is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameACERO
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date
 
Nice classes9 and 42
OwnerAcero, Inc.
 44114 Cleveland,, Ohio, US
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; met inbegrip van computer software om het opsporen, beheren en delen van informatie te vereenvoudigen, computer software voor gespreide objectautomatisering, voor parallelle jobverwerking, voor het beheer van server farms, voor modelaangedreven code-ontwikkleing, voor samenwerking tussen kennis-en projectbeheer en voor het integreren van gegevensbanken en softwaretoepassingen.... More
Class 42 : Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriƫle analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten; met inbegrip van computerdiensten om de beoordeling, de ontwikkeling, de uitvoering, het beheer en het gebruik van computer software voor de opsporingn het beheer, het delen en het samenwerken op het vlak van kennis te vereenvoudigen.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.