European Union Trademark No. 002681427 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

HIGH DEF BIT
The European Union Trademark for HIGH DEF BIT (Word) was filed on 02.05.2002 for goods and services in class(es) 9, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002681427 HIGH DEF BIT is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameHIGH DEF BIT
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date02.05.2002
 
Nice classes9, 41 and 42
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; DVD's die speelfims bevatten.... More
Class 41 : Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; de productie van DVD's die speelfilms bevatten; het schrijven en een mastertape maken van DVD's.
Class 42 : Wetenschappelijke en technologische diensten en onderzoek en ontwerp met betrekking daartoe; industriële analyse- en onderzoeksdiensten; ontwerp en ontwikkeling van computer hardware en software; juridische diensten.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.