European Union Trademark No. 002606077 (Figurative) Trademark register: EUIPO Status: application refused

 
VALUE RETAIL Logo

Logo design: Letters presenting a special form of writing

The European Union Trademark for VALUE RETAIL (Figurative) was filed on 08.03.2002 for goods and services in class(es) 35, 36, 37, 39, 41, 42 and 45 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002606077 VALUE RETAIL is 'application refused'.


 
Trademark information
NameVALUE RETAIL
TypeFigurative
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date08.03.2002
 
Nice classes35, 36, 37, 39, 41, 42 and 45
OwnerVALUE RETAIL PLC
 W1J 8ED London, GB
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 35 : Hulpverlening bij en raadgeving inzake de leiding van commerciële centra en complexen; hulp in de exploitatie of de leiding van handels-ondernemingen of industriële ondernemingen, met inbegrip van winkelcentra en complexen, met name her verstrekken van zakelijke raadgevingsdiensten aan kwaliteits- en luxe merken om deze in staat te stellen de voorraadresten van de collectie van het vorige seizoen op een gecontroleerde en efficiënte wijze te verdelen; raadgevingsdiensten met betrekking tot het ontwerp, de constructie, de bijstelling en de leiding van winkelcentra; reclame, animatie diensten, promotie en advertentie in elke vorm en op elke drager, bedrijfskundig onderzoek; systematisatie van gegevens in een centrale gegevensbank; gegevensverwerking en -registratie.... More
Class 36 : Vastgoed operaties, met name de promotie en het vestigen van commerciële gebouwen, met inbegrip van winkelcentra; beheer van vastgoed, ook in de sector van winkelcentra; financieel beheer; schuldinvorderingsbureaus.
Class 37 : Bouw van winkelcentra; raadgeving inzake structurele aanpassingen van winkelcentra.
Class 39 : Transport, verpakking, opslag en vrachtstapeling, eveneens in winkelcentra.
Class 41 : Organisatie van reizen, diensten van reisagentschappen; begeleiding van reizigers; opleiding; diensten van amusementsparken, organisatie en beheer van workshops en trainingen; verstrekken van recreatie faciliteiten.
Class 42 : Raadgevingsdiensten inzake architectuur, met inbegrip van de architectuur van winkelcentra; diensten van ingenieurs, voorbereiding van plannen voor de bouw van commerciële bouwwerken, met inbegrip van winkelcentra; raadgeving inzake milieubescherming, met inbegrip van de omgeving van winkelcentra; urbanisatie planning en implantingsplanning van winkelcentra; binnenhuisdecoratie, met inbegrip van de binnenhuisdecoratie van commerciële gebouwen en winkelcentra; geologische onderzoeken; studie van technische projecten met betrekking tot winkelcentra; verlening van licenties inzake intellectuële eigendom; raadgevingsdiensten inzake intellectuële eigendom; studie van technische projecten; diensten van kwaliteitscontrole; verhuur van toegangstijd tot gegevensbanken en ontvangscentra van videotext gegevensbanken of -verwerkers, met inbegrip van het Internet netwerk; het hosten van websites op het Internet.... More
Class 45 : Raadgeving inzake mode; raadgeving inzake veiligheid, met inbegrip van de veiligheid van winkelcentra.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.