European Union Trademark No. 002505253 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

Co Cirkel
The European Union Trademark for Co Cirkel (Word) was filed on 17.12.2001 for goods and services in class(es) 16, 17, 21, 32 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002505253 Co Cirkel is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameCo Cirkel
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date17.12.2001
 
Nice classes16, 17, 21, 32 and 42
Owner(hidden)
 
RepresentativeALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V.
 5612 AB Eindhoven, NL
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken waaronder begrepen boeken en handboeken; foto's en ansichtkaarten; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; tekeningen; speelkaarten; drukletters; cliche's.
Class 17 : Half bewerkte plastic producten waaronder begrepen platen en planken van plastic en fiberglas.
Class 21 : Ruw of half bewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), waaronder begrepen glas waarop tekeningen zijn afgebeeld; glas-, porcelein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Class 32 : Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Class 42 : Diensten van medici, natuurgenezers, homeopaten waarbij dan in het bijzonder gebruik wordt gemaakt van tekeningen die een genezende werking hebben; inrichting van huizen, tuinen en kantoren; decoreren van producten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de tekeningen die een genezende werking hebben.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.