European Union Trademark No. 002487270 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

FRIGALLIANCE
The European Union Trademark for FRIGALLIANCE (Word) was filed on 04.12.2001 for goods and services in class(es) 7, 11, 35, 37 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002487270 FRIGALLIANCE is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameFRIGALLIANCE
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date04.12.2001
 
Nice classes7, 11, 35, 37 and 42
OwnerYORK REFRIGERATION ApS
 8270 Højbjerg, DK
 
RepresentativeZACCO DENMARK A/S
 8000 Århus C, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 7 : Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
Class 11 : Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
Class 37 : Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.