European Union Trademark No. 002418333 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

Radiator Free Emission
The European Union Trademark for Radiator Free Emission (Word) was filed on 22.10.2001 for goods and services in class(es) 6, 9, 11, 37, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002418333 Radiator Free Emission is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameRadiator Free Emission
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date22.10.2001
 
Nice classes6, 9, 11, 37, 41 and 42
OwnerIMI HYDRONIC ENGINEERING AB
 524 80 Ljung, SE
 
RepresentativeGOTAPATENT AB
 553 35 Jönköping, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 6 : Oådla metaller och deras legeringar inklusive avzinkningsbeständiga kopparbaserade legeringar och legeringar, som är motståndskraftiga mot spänningskorrosion; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för jämvägsspår; icke-elektriska kablar och trådar av metall och metallegeringar; små smidesvaror av metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oådla metaller, ej ingående i andra klasser, nämlingen ventiler (ej maskindelar), rörkopplingar, delar av och tillbehör till sådana ventiler och rörkopplingar; malmer.... More
Class 9 : Apparater och instrument för vägning, mätning och signalering; automations-, styr- och kontroll- (övervaknings-) -apparater, -system och -instrument, även datarkontrollerade sådana, samt programmeringsapparater (timers) och -system, kretskortspaneler och registrerad programvara; alla dessa varor för uppvämming, kylning, ventilation, vattenförsörjning, temperatursättning, belysning, kraftförsörjning; luftkonditionering och säkerhet i byggnader; transformatorer, reostater, eldsläclkningsapparatur; apparater för temperatursättning samt kraftförsörjning i byggnader; delar av och tilbehör till förutnåmnda varor.... More
Class 11 : Apparater för belysning, uppvärming, kylning, ångalstring, kokning, ventilation, vattenförsörjning, luftkonditionering och sanitära ändamâl i byggnader; kontrollventiler ingående i denna klass; delar av och tilbehör till förutnämnda varor.
Class 37 : Uppförande/anläggande av byggnationer, reparation/underhåll, installationstjänster, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvämning, kylning, ventilation, vattenförsðrjning och temperatursättning.
Class 41 : Undervisning/utbilding, anordnande av handledning/instruktion, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvämning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursätning.
Class 42 : Juridiska tjänster, vetenskaplig och industriell forskning, dataprogrammering, utformning och uppdatering av datorprogramvara, all dessa tjänster med VVS-anknytnig, nämligen uppvärming, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.