European Union Trademark No. 002389369 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS
The European Union Trademark for SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS (Word) was filed on 25.09.2001 for goods and services in class(es) 9, 35, 37 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002389369 SERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameSERIOUSLY RELIABLE INTERNET OPERATIONS
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date25.09.2001
 
Nice classes9, 35, 37 and 42
OwnerLoudcloud, Inc.
 94086 Sunnyvale,, CA, US
 
RepresentativePLESNER
 2100 Copenhagen Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervising, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computer hardware; computer software til brug ved design og implementering af websider til brug på lokale og globale computer netværker, trådløse netværker, bredbånds netværker og kabel netværk; computer software til brug ved design, udvikling og implementering af elektronisk handelssystemer via et globalt computer netværk, trådløst netværk, bredbånds netværk, og kabel netværk; computer software anvendt til oprettelse af en transaktionsinfrastruktur for elektronisk handel.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig konsulentbistand; formidling af online information inden for elektronisk handel og Internet infrastruktur; formidling af forretningsmæssig konsulentbistand inden for elektronisk handel og Internet tjenesteydelse; formidling af forretningsmæssig information inden for computere og computer netværker via et globalt computer netværk.... More
Class 37 : Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; reparationer og Installationsvirksomhed for computer hardware, udstyr til kabel og trådløst telekommunikation, udstyr til telekommunikations netværk, udstyr til computer netværk, og computer software brugt til online handel.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; konsulentbistand inden for elektronisk handel og forretningsmæssige transaktioner via et globalt computer netværk; konsulentbistand inden for computer software, computer hardware, computer hardware design, informationsteknologi og computer netværker; computer software design for andre; teknisk supportydelser, nemlig fejlfinding, overvågning og kontrol af computer hardware og software via et globalt computer netværk; installation, betjening og vedligeholdelse af computer software; oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; design og implementering af netværks websider for andre; hosting for andres websider på en computerserver for et globalt computer netværk.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.