European Union Trademark No. 002383511 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

IMI INDOOR CLIMATE
The European Union Trademark for IMI INDOOR CLIMATE (Word) was filed on 20.09.2001 for goods and services in class(es) 6, 9, 11, 37, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002383511 IMI INDOOR CLIMATE is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameIMI INDOOR CLIMATE
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date20.09.2001
 
Nice classes6, 9, 11, 37, 41 and 42
OwnerIMI HYDRONIC ENGINEERING AB
 524 80 Ljung, SE
 
RepresentativeGOTAPATENT AB
 553 35 Jönköping, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 6 : Oädla metaller och deras legeringar inklusive avzinkningsbeständiga kopparbaserade legeringar och legeringar, som ar motståndskraftiga mot spänningskorrosion; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och trådar av metall och metallegeringar; små smidesvaror av metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, nämligen ventiler (ej maskindelar), rörkopplingar, delar av och tillbehör till sådana ventiler och rörkopplingar; malmer.... More
Class 9 : Apparater och instrument for vägning, mätning och signalering; automations-, styr- och kontroll- (övervaknings-) -apparater, -system och -instrument, även datorkontrollerade sådana, samt programmeringsapparater (timers) och -system, kretskortspaneler och registrerad programvara; alla dessa varor för uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning, temperatursättning, belysning, kraftförsörjning, luftkonditionering och säkerhet i byggnader; transformatorer, reostater, eldsläckningsapparatur; apparater for temperatursättning samt kraftförsörjning i byggnader, delar av och tillbehör till förutnämnda varor.... More
Class 11 : Apparater för belysning, uppvärmning, kylning, ångalstring, kokning, ventilation, vattenförsörjning luftkonditionering och sanitära ändamål i byggnader; kontrollventiler ingående i denna klass; delar av och tillbehör till förutnämnda varor.
Class 37 : Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.
Class 41 : Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsörjning och temperatursättning.
Class 42 : Juridiska tjänster, vetenskaplig och industriell forskning, datorprogrammering, utformning och uppdatering av datorprogramvara, alla dessa tjänster med VVS-anknytning, nämligen uppvärmning, kylning, ventilation, vattenförsöjning och temperatursättning.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.