European Union Trademark No. 002323186 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

AMAZON HONOR SYSTEM
The European Union Trademark for AMAZON HONOR SYSTEM (Word) was filed on for goods and services in class(es) 35, 36 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002323186 AMAZON HONOR SYSTEM is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameAMAZON HONOR SYSTEM
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date
 
Nice classes35, 36 and 42
RepresentativePLESNER
 2100 Copenhagen Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
Class 36 : Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, og finansielle tjenesteydelser; valutarisk virksomhed og valutariske tjenesteydelser; ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmægler tjenesteydelser; kreditkortserviceydelser; tjenesteydelser vedrørende hævekort; tjenesteydelser vedrørende kontokort; kreditkortserviceydelser og finansielle tjenesteydelser via elektroniske kommunikationsnetværk; clearing og afstemning af finansielle transaktioner via et globalt computernetværk; kodede magnetkort; læsere til kodede magnetkort; elektroniske databærere i form af magnetiserede kodede kort; informationstjenester i forbindelse med finansiel og forsikringsvirksomhed, formidlet on-line fra en computerdatabase eller et globalt computernetværk; home banking; banktjenesteydelser på et globalt computernetværk; finansiel rådgivning; valutavekslingsvirksomhed; finansieringsvirksomhed; forsikringsmæglervirksomhed; forsikringsrådgivning; forsikringsoplysning; udstedelse af kreditkort; køb finansieret ved leasing; pengeindsamllnger til velgørende formål; finansielle tjenesteydelser, nemlig formidling af bankkortserviceydelser; tilvejebringelse af en søgbar on-line database for andres varer og tjenesteydelser på områderne for finansiering, bankvirksomhed, fast ejendom og automobiler; handel med varer for andre; software til behandling af elektroniske betalinger til og fra andre; software til ægthedsbestemmelse.... More
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.