European Union Trademark No. 002317907 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

TRANSACTED WORKSPACE
The European Union Trademark for TRANSACTED WORKSPACE (Word) was filed on 26.07.2001 for goods and services in class(es) 9, 35 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002317907 TRANSACTED WORKSPACE is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameTRANSACTED WORKSPACE
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date26.07.2001
 
Nice classes9, 35 and 42
OwnerW Factor, Inc.
 98033 Kirkland,, Washington, US
 
RepresentativePLESNER
 2100 Copenhagen Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; computer software; computer software på området for grafik og design; platform til udvikling af computersoftware og arkitektur designet til at levere distribuerede datadrevne, grafikbaserede produkter og programmer.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; desktoppublishing; detailsalg af software.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; computer software ydelser; abonnementsydelser via internettet af computer software på området for grafik og design; computer software designvirksomhed; installering og vedligeholdelse af computersoftware; licensgivning af computersoftware; konsulentvirksomhed og rådgivning, alt vedrørende computersystemer, computernetværk, computerhardware og -software samt perifert udstyr til computere.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.