European Union Trademark No. 002294643 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

EASYSIGN
The European Union Trademark for EASYSIGN (Word) was filed on 06.07.2001 for goods and services in class(es) 9, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002294643 EASYSIGN is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameEASYSIGN
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date06.07.2001
 
Nice classes9, 41 and 42
RepresentativeAWAPATENT A/S
 1316 Copenhagen K, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Computer software, hardware, og perifert udstyr herunder disketter, servere, klienter, sikre personlige håndholdte computere og andre elektroniske apparater og instrumenter, magnetisk kodede kort, chipkort, poletter og tokens, integrerede kredsløb; software, firmware og hardware til informations- og datakommunikation, information- og datatransaktioner, netværk, virtuelle private netværk, firewall, proxies, plug-ins, applets; computer sikkerhedsprodukter, nemlig computerhardware, software og perifert udstyr til sikker kommunikation, sikker lagring, kryptografi, sikkerhed, digitale signaturer, kryptering, nøglegenerering, autentificering, identifikation, meddelelsesautentifikation, hemmelighed og anonymitet, konfidentialitet, integritet, uafviselighed, adgangskontrol, kryptografiske standarder, kryptografiske algoritmer, protokoller, hashfunktioner, kryptografiske kasser; computer software, hardware og perifert udstyr til betroede tredjepartsydelser ("trusted third party services"), herunder certifikater, attributter, certifikater, "instant" certifikater (løbende certificering), kvalificerede certifikater, certificering, autorisation, certificeringsmyndighed, digitale kredentialer, digitale identiteter, digitale privilegier, lokal registrering, tidsstempel, sikker tidsstempling, notarius publicus, opslags-database; computersoftware, -hardware, og perifert udstyr til elektroniske penge, elektroniske checks, elektronisk pung, elektronisk betaling, sikkert display, elektronisk afstemning, elektronisk omsættelige dokumenter, entydighed af elektroniske dokumenter, elektronisk handel, initialisation center til chip kort; computersoftware og -hardware til telekommunikationsudstyr, pagers, mobiltelefoner, modemer, ASN.1 værktøj, audit log, uafhængig verificering, on-line hjælp, steganografi.... More
Class 41 : Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende informations- og datasikkerhed, kryptografi og kryptografisk software, produkter og applikationer.
Class 42 : Rådgivning inden for kryptografi og informationssikkerhedshed; licensgivning af teknologi, computer systemudvikling og systemintegration relateret til informationssikkerhed; juridisk rådgivning inden for digital signatur; juridisk rådgivning vedrørende brug af kryptografi; evaluering af svagheder og trusler; formulering af sikkerhedspolitikker og udvekslingsaftaler; juridisk rådgivning inden for elektronisk kommunikation (nationalt såvel som internationalt); evaluering og udvikling af kryptografiske algoritmer og protokoller; design og specifikation af system sikkerhedsarkitektur; sikkerhedsintegration af applikationer, herunder EDI, X.400 og X.500, integration af chipkort løsninger; integration af kryptografiske algoritmer, metoder og hardware.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.