European Union Trademark No. 002283638 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

HANDY
The European Union Trademark for HANDY (Word) was filed on 03.07.2001 for goods and services in class(es) 9, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002283638 HANDY is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameHANDY
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date03.07.2001
 
Nice classes9, 38 and 42
OwnerTele2 Sverige AB
 164 94 Kista, SE
 
RepresentativeNIHLMARK & ZACHAROFF ADVOKATBYRÅ AB
  Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Registrerade datormjukvaror och -program; elektroniska apparater för användning vid telekommunikation, telefonväxlar, nummerpresentatörer och personsökare; elektroniska apparater för fjärrstyrning av signaler; sändare av elektroniska signaler; sändare för telefoner; sändare (telekommunikation): elektroniska telefonböcker; datormjukvaror i form av programpaket, nämligen mjukvaruprogram inspelade på CD-ROM-skivor; magnetiska och optiska databärare och -media, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder eller data.... More
Class 38 : Telekommunikation; information avseende telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk postöverföring; kommunikationer via datorterminaler; TV-, radio- och kabel-TV-utsändningar; personsökartjänster.
Class 42 : Underhåll, uppdatering, utformning av datorprogramvara; återhämtning av datainformation; datorprogrammering; datorsystemanalyser; leasing av åtkomsttid till databaser; projekt- och planeringstjänster relaterade till utrustning för telekommunikation.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.