European Union Trademark No. 002253359 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

W FACTOR
The European Union Trademark for W FACTOR (Word) was filed on 12.06.2001 for goods and services in class(es) 9, 35 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002253359 W FACTOR is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameW FACTOR
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date12.06.2001
 
Nice classes9, 35 and 42
OwnerW Factor, Inc.
 98033 Kirkland,, Washington, US
 
RepresentativePLESNER
 2100 Copenhagen Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computer software; computer software på området for grafik og design.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; desktoppublishing; detailsalg af software.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; computer software ydelser; abonnementsydelser via internettet af computer software på området for grafik og design; computer software designvirksomhed; installering og vedligeholdelse af computersoftware; licensgivning af computersoftware; konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende computersystemer, computernetværk, computerhardware og -software samt perifert udstyr hertil.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.