European Union Trademark No. 002207652 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

agilX
The European Union Trademark for agilX (Word) was filed on 26.04.2001 for goods and services in class(es) 9 and 36 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002207652 agilX is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameagilX
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date26.04.2001
 
Nice classes9 and 36
OwnerORC Group AB
 103 95 Stockholm, SE
 
RepresentativeKOMMISSIONÄREN FÖR AB-ÄRENDEN AB
 851 23 Sundsvall, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Mjukvara med egenskaper för användning för och i anslutning till mäkleri, distribution och handel med finansiella instrument såsom, men ej begränsat till, köp, förvärv, förmedling och försäljning av värdepapper, aktier, räntebärande papper, valutor, råvaror, derivat och värdepapper med fast avkastning samt mjukvara med egenskaper för att underlätta möjligheterna att sända och ta emot order av sådana värdepapper och instrument.... More
Class 36 : Finansiella tjänster inom området för, eller hänförligt till, tillhandahållande och marknadsföring av instrument, medel och produkter för handel, distribution och mäkleri avseende värdepapper och andra finansiella instrument såsom, men ej begränsat till, köp, förvärv, förmedling och försäljning av värdepapper, aktier, räntebärande papper, valutor, råvaror, derivat och värdepapper med fast avkastning samt finansiella tjänster för att sända och ta emot order av sådana värdepapper och instrument.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.