European Union Trademark No. 002202612 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

PEOPLEZONE
The European Union Trademark for PEOPLEZONE (Word) was filed on 03.05.2001 for goods and services in class(es) 9, 35 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002202612 PEOPLEZONE is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NamePEOPLEZONE
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date03.05.2001
 
Nice classes9, 35 and 42
RepresentativeBRANN AB
 111 51 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparater; dataprogramvara använd för att underlätta hantering av personalfrågor, organisera, lagra, hämta och behandla information om anställda och sökande, samt framställa rapporter gällande personalfrågor.... More
Class 35 : Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; konsulterande tjänster åt företag; personalfrågor, kompensations- och förmånsadministration, tjänster avseende rådgivning, entreprenad och företagsledning.
Class 42 : Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och jordbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; tjänster som ej kan hänföras till andra klasser; rådgivning inom området informationssystem och informationsteknologi för personalfrågor; utveckling, integration, genomförande, tillhandahållande, drift, ledning och övervakning av automatiserade system, globala datanätverk, intranät, informationssystem för personalfrågor och programvarunätverk, inkluderande relaterade data- och kommunikationsinfrastruktur, nätverk och system åt andra; mjukvaruutveckling och design för andra; webbplatsutveckling åt andra; erbjuda tillgång till elektroniska appliceringsplattformar och system, inkluderande relaterade data- och kommunikationsinfrastruktur, nätverk och system, använda för att organisera, lagra, hämta och behandla information gällande anställda, arbetsgivare, rekryterare, leverantörer, produkter, tjänster och annan information; utveckling, tillhandahållande och drift av datanätverk inkluderande tilläggsnät och intranät för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster till anställda.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.