European Union Trademark No. 002149706 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

OBELISK
The European Union Trademark for OBELISK (Word) was filed on 26.03.2001 for goods and services in class(es) 9, 16, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002149706 OBELISK is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameOBELISK
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date26.03.2001
 
Nice classes9, 16, 38 and 42
OwnerUniverse City, Inc.
 95118 San Jose,, California, US
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Vooraf opgenomen software; computer software dat men kan downloaden van een computersite op afstand voor het onderrichten van bedrijven en individuen aangaande een brede waaier aan onderwerpen; computer software voor het verlenen van toegang tot, het verlenen van informatie aan, en het verkrijgen van informatie via een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of plaatselijke en wijd lokale netwerken; computer software dat video-uitzendingen mogelijk maakt via wereldwijde communicatienetwerken; computer software voor de organisatie, de weergave, de communicatie, het opzoeken of analyseren van marketing- of reclamegegevens, voor de creatie, de formattering, de communicatie of het afdrukken van grafische of multimedia-weergaven, voor het ontwerp van software, of voor het ontwerp van websites en portale websites.... More
Class 16 : Handleidingen als eenheid verkocht met vooraf opgenomen software; handleidingen als eenheid verkocht met computer software voor de organisatie, de weergave, de communicatie, het opzoeken of analyseren van marketing- of reclamegegevens, voor de creatie, de formattering, de communicatie of het afdrukken van grafische of multimedia-weergaven, voor het ontwerp van software, of voor het ontwerp van websites en portale websites.... More
Class 38 : Diensten inzake chat rooms en mededelingenborden met betrekking tot web casting en videoconferenties en -tentoonstellingen, die een poort op het wereldwijd computernetwerk besturen; het verlenen van discussieplatformen, e-mail diensten, en praatdiensten, in tekst- en multimediaformaat, via computernetwerken; elektronische overdracht van gegevens, tekst, geluid, beelden, en documenten via computers en computernetwerken; uitzenddiensten; computermededelingenborden; het verlenen van on-line faciliteiten voor rechtstreekse en onrechtstreekse interactie met andere computergebruikers betreffende verschillende onderwerpen; directory-diensten om mensen, plaatsen, organisaties, telefoonnummers, e-mail adressen en home pages te helpen lokaliseren; het houden van on-line conferenties, seminaries, en bijeenkomsten via computernetwerken; webcasting; video-uitzenddiensten; het verlenen van video-uitzendingen via een wereldwijd computernetwerk, via interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken; het zorgen voor reclame, gegevens en boodschappen via elektronische overdracht; audio, video- of multimedia-uitzending.... More
Class 42 : Het verlenen van toegang aan meerdere gebruikers tot een wereldwijd computerinformatienetwerk voor de overdracht en verspreiding van een brede waaier aan informatie; het verlenen van informatie op het gebied van website-ontwikkeling; raadgevingsdiensen om individuen en bedrijven bij te staan om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken voor persoonlijk en zakelijk gebruik; het ontwikkelen, updaten, aanpassen en gebruiken van computer software voor het toegang verkrijgen tot, het verlenen van informatie aan en het verkrijgen van informatie van portale websites, een wereldwijd computernetwerk, interne computernetwerken, en/of lokale en wijd lokale netwerken, computerprogrammering voor derden; ontwerp van portale websites, onderhoud van portale websites; diensten inzake het ontwerp van computersystemen voor derden; grafisch ontwerp; diensten inzake de integratie van computer-en netwerksystemen; diensten inzake het ontwerp van interfaces voor computergebruikers; ontwerp van computersites; en computerraadgevingsdiensten; het verlenen van internetportaaldiensten, het verlenen van portale websites en zoekmachines; ontwerp en beheer van e-commerce computersystemen bestaande uit hardware en software met als doel bedrijven toe te laten om goederen en diensten te verkopen via een wereldwijd computernetwerk; informatiediensten op het gebied van nieuws, wetenschap, geneeskunde, natuur, gezondheid, zakelijk reizen en geografie, wiskunde en onderwerpen van algemeen belang; portaaldiensten om toegang te hebben tot en te kunnen navigeren in een wereldwijd computerinformatienetwerk.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.