European Union Trademark No. 002149466 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

HHBIZZ
The European Union Trademark for HHBIZZ (Word) was filed on 15.03.2001 for goods and services in class(es) 9, 16, 36 and 39 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002149466 HHBIZZ is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameHHBIZZ
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date15.03.2001
 
Nice classes9, 16, 36 and 39
RepresentativeBUDDE SCHOU A/S
 1128 Copenhagen K, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.... More
Class 16 : Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer.... More
Class 36 : Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
Class 39 : Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.