European Union Trademark No. 002100493 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

INTELLO
The European Union Trademark for INTELLO (Word) was filed on 22.02.2001 for goods and services in class(es) 9, 37, 38, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002100493 INTELLO is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameINTELLO
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date22.02.2001
 
Nice classes9, 37, 38, 41 and 42
OwnerIntello A/S
 3460 Birkerød, DK
 
RepresentativeZACCO DENMARK A/S
 2300 Copenhagen S, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Computere, computer hardware, herunder computer hardware til netværk, computer software, herunder computer software til netværksforvaltning, computer firmware, elektroniske, elektriske og elektromekaniske apparater til brug i forbindelse med computere, apparater og instrumenter til optagelse, gengivelse og ændring af lyd, billeder og data, data lagret i elektronisk, optisk eller magnetisk format, vejledningsmateriale vedrørende computere og data lagret magnetisk, optisk eller elektronisk, apparater og instrumenter til registrering, behandling, modtagelse og gengivelse, overførsel, ændring, komprimering, dekomprimering, udsendelse, forening eller forbedring af data, telekommunikationsapparater og -instrumenter til brug i forbindelse med konferencer, dokumentudveksling og redigering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de ovennævnte varer.... More
Class 37 : Vedligeholdelse af computer hardware.
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed, telekommunikationsrelaterede tjenesteydelser, kommunikation og transmission af lyd, billeder of data, tilvejebringelse af Internetadgang.
Class 41 : Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed, herunder uddannelses- og undervisningsydelser leveret via telekommunikationsnetværk og Internet.
Class 42 : Computerprogrammering, udvikling, design, opdatering, implementering og integration af computere, computer hardware og computer software, udlejning af datatid, datakraft og software; web-hosting.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.