European Union Trademark No. 002096840 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application refused

 
Word mark

FIND ENGINE
The European Union Trademark for FIND ENGINE (Word) was filed on 21.02.2001 for goods and services in class(es) 9, 35, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002096840 FIND ENGINE is 'application refused'.


 
Trademark information
NameFIND ENGINE
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date21.02.2001
 
Nice classes9, 35, 38 and 42
OwnerHapax Information Systems AB
 116 62 Stockholm, SE
 
RepresentativeAWAPATENT AB
 104 30 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade datorprogram eller datorexekverbara instruktioner, även talstyrda, för sökning, analys, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden och av information på Internet och på andra datornätverk; apparater och instrument, även talstyrda, för sökning, analys, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden och av information på andra datornätvork.... More
Class 35 : Tjänster relaterade till sökning, indexering, bearbetning, lagring, hämtning och återskapande av text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.
Class 38 : Tjänster relaterade tillhandahållande av åtkomst till text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.
Class 42 : Tjänster relaterade till analys av text, filer, data och meddelanden samt av information på Internet och på andra datornätverk.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.