European Union Trademark No. 002058048 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

CoTraveller
The European Union Trademark for CoTraveller (Word) was filed on 26.01.2001 for goods and services in class(es) 9, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 002058048 CoTraveller is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameCoTraveller
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date26.01.2001
 
Nice classes9, 38 and 42
OwnerCellguide CoTraveller AB
 111 45 Stockholm, SE
 
RepresentativeZACCO SWEDEN AB
 114 85 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Datorprogram; datorer och datautrustning; optiska datamedia; datahårdvara; apparater foe inspelning, upptagning, overforing, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data.
Class 38 : Telekommunikationstjänster; telekommunikation via datornätverk eller telefon; kommunikation via telefon; elektronisk post; kommunikation via datorterminaler; överföring av information lagrad i databaser; upplåtande av åtkornst till datanätverk och telekommunikationsnätverk; telekommunikationstjänster i form av tillhandahållande av åtomst till information avseende bland annat resor, underhållning, kultur, väder och nyheter.... More
Class 42 : Datakonsulttjänster; design/utformning samt uppdatering av datormjukvara; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser; konsulttjänster inom områdena informationsteknologi, datorer och telekommunikation.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.