European Union Trademark No. 001982222 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

BLOCKS
The European Union Trademark for BLOCKS (Word) was filed on 05.01.2001 for goods and services in class(es) 9, 35, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001982222 BLOCKS is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameBLOCKS
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date05.01.2001
 
Nice classes9, 35, 38 and 42
OwnerInvisible Worlds, Inc.
 94954 Petaluma,, CA, US
 
RepresentativePLESNER
 2100 Copenhagen Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computerprogrammer og instruktionsmanualer, der bruges og sælges som en enhed i forbindelse hermed, nemlig computersøgemaskinersoftware til brug for fremskaffelse af fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; til brug for søgning efter, indhenting og formidling af online linking tjenesteydelser og interface-rutiner vedrørende informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; og til brug for kategorisering og manipulering af informationer, websider, addresslister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; computersoftware til brug for udvkling, udfærdigelse og redigering af anden computerbrugerbrugersoftware.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; kompilering af computerdatabaser; tjenester vedrørende computerstyret forvaltning af databaser; opdatering af informationer om computerdatabaser.
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed; computerjenesteydelser, nemlig generel anvendelig onlinebaseret informationsportal og søgemaskine, der formidler fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; formidling af online linking tjenesteydelser.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; computertjenesteydelser for andre, nemlig tilvejebringelse af søgemaskiner til fremskaffelse af data på globale computernetværk, tilvejebringelse af fortegnelser over information og navigationssupport vedrørende søgbare databaser, websider, adresselister og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; formidling af tjenestesteydelser vedrørende søgning, indhentning, links og interface-rutiner vedrørende informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk; kategorisering og håndtering af informationer, websider, adresselister, søgbare databaser og andre tilgængelige kilder på globale computernetværk.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.