European Union Trademark No. 001966480 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

V-THERENET
The European Union Trademark for V-THERENET (Word) was filed on 22.11.2000 for goods and services in class(es) 9, 16 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001966480 V-THERENET is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameV-THERENET
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date22.11.2000
 
Nice classes9, 16 and 42
OwnerBroadcom Corporation
 92617 Irvine,, California, US
 
RepresentativeCLIFFORD CHANCE LLP
 E14 5JJ London, GB
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software en electronisch, magnetisch of optisch opgeslagen handleidingen verkocht als eenheid; computers; hardware; elektronische en elektromechanische randapparatuur, allemaal voor gebruik met computers; computernetwerken; computerprogramma's; microprocessors; software; centrale verwerkingseenheden; schakelborden; halfgeleiders; computerschermen; computermonitors; videomonitors; projectoren; geïntegreerde schakelingen; opslag- en netwerkbesturingseenheden en apparatuur; magnetisch, elektronisch of optisch geregistreerde gegevens; leermiddelen met betrekking tot computers en gegevens, allemaal magnetisch, optisch of elektronisch geregistreerd; materialen voor het magnetisch, optisch en elektronisch vastleggen van gegevens.... More
Class 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; cliches.... More
Class 42 : Ontwerp voor anderen op het gebied van computers, geïntegreerde circuits, communicatie en netwerken; computerdiensten; consultancy, ontwerp, testen, onderzoek en advisering, allemaal met betrekking tot computers en computerprogrammering; ontwerp van website's; computerprogrammering; analyse van computersystemen; computer-timesharing; onderzoek en ontwikkeling van hardware en software; verhuur en leasing van computers; computerprogrammering; verhuur van computers en updating van software; softwareontwikkeling; leasing van een computerdatabase; het verlenen van toegang tot elektronische communicatienetwerken en elektronische databases; overbrengen en verspreiden van informatie en gegevens via computernetwerken; het fungeren als host van websites; computernetwerken; het verlenen van toegang tot Internet; het verlenen van toegang tot en het verhuren van toegangstijd tot een computerdatabase en netwerken; samenstelling en analyse van gegevens en informatie; computerhulplijndiensten; technische ondersteuning met betrekking tot software, hardware, computernetwerken en het Internet; computernetwerken; on-line-diensten met betrekking tot het zoeken, terugvinden, indexeren en organiseren van gegevens in elektronische communicatienetwerken en voor het verbeteren van de prestaties en de werking van dergelijke netwerken; informatie en advisering met betrekking tot alle voornoemde diensten, waaronder die welke on line of via het Internet geleverd worden.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.