European Union Trademark No. 001941830 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application refused

 
Word mark

b4g
The European Union Trademark for b4g (Word) was filed on 07.11.2000 for goods and services in class(es) 9, 16, 38 and 41 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001941830 b4g is 'application refused'.


 
Trademark information
Nameb4g
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date07.11.2000
 
Nice classes9, 16, 38 and 41
OwnerGameloft S.E.
 75009 Paris, FR
 
RepresentativeGameloft S.E.
 75002 Paris, FR
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, herunder: computerspil, computerspil og programmer dertil, computerspil til brug sammen med fjernsyn, computerspilprogrammer, computerprogrammer til video- og computerspil, computerprogrammer, computerspil, computersoftware, inklusive software til computerspil, computer- og videospil, software til computer- og videospil, software til computerspil, softwareprogrammer til videospil, software til videospil, software til spil, videospil, computersoftware og publikationer i elektronisk form leveret online fra databaser eller fra faciliteter på Internettet (inklusive web-sider), computersoftware til anvendelse i forbindelse med online, interaktive, cd-rom- og multimedieaktiviteter, multimediesoftware, multimedieapplikationer og -produkter, multimedieoptagelser og -publikationer, elektroniske publikationer, grammofonplader, compactdiske; elektronisk spil via Internet og world wide web; online musik og spilservice; music on demand over Internettet og world wide web; pay per play music on demand; pay per play music on demand på Internettet og world wide web; online elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web; produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.... More
Class 16 : Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, spillekort, klichéer, herunder blade og tidsskrifter, bøger, blade, tidsskrifter, bøger, blade og periodiske publikationer, instruktionshåndbøger, fotografier, programmer, publikationer, plakater, postkort, bogmærker, skriveredskaber, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), overføringsbilleder samt armoverføringsbilleder, papirhandlervarer, lommekalendere og dagbøger, kalendere, billeder, spillekort, notesblokke og klistermærker til kofangeren, bulletiner, CD-holdere, nyhedsblade, nyhedsbreve; online elektronisk musik tidsskrift på Internetter og world wide web; produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; online musik- og nyhedsmagasin/tidsskrift, online musik- og nyhedsformidling, online musik og nyhedsformidling på Internettet og world wide web.... More
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed, herunder elektroniske brevkasser, elektroniske nyhedsbureauer, elektroniske opslagstavler, fjernsynsudsendelser, indsamling af nyheder, indsamling og forsyning af nyheder, nyhedsbureauer, nyhedsbureauvirksomhed, nyhedstjenester, nyhedsudsendelser, online distribution af computersoftware over Internettet og lignende datanetværk, presse- og nyhedsbureauer, radio- og tv-udsendelse, radioudsendelse, telekommunikationsvirksomhed, særlig edb-støttede, elektroniske informations- og kommunikationstjenester for åbne og lukkede brugergrupper, tjenesteydelser vedrørende pay-per-view tv-udsendelser, udsendelse og kommunikation ved hjælp af computere eller computerstøttet; music on demand over Internettet og world wide web, pay per play music on demand, pay per play music on demand på Internettet og world wide web, online elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web, produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web, Internet radio, online musik og nyhedsformidling; streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.... More
Class 41 : Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, herunder arrangering af shows, audiovisuelle forestillinger, diskoteksvirksomhed, elektronisk publikation, elektronisk spil via Internet, elektronisk udgivelsesvirksomhed, film- og videoproduktion, film-, lyd-, video- og fjernsynsproduktion, fjernsyns- og radiounderholdning, forlagsvirksomhed og elektronisk forlagsvirksomhed, forlagsvirksomhed og udgivelse af musik, information vedrørende underholdning, kasino- og spillevirksomhed, koncertvirksomhed, kulturelle aktiviteter, lyd- og videooptagelser, musik- og kunstneragenturer, musikalsk underholdningsvirksomhed, musikalsk underholdningsvirksomhed, musikarrangementer, musikkoncerter, musikproduktion, natklubvirksomhed, nyhedsudsendelsesvirksomhed, offentliggørelse og udgivelse af bøger, aviser og tidsskrifter, offentliggørelse og udgivelse af bøger, aviser, tidsskrifter, informationer og softwareprogrammer lagret på databærere af enhver art, onlinedistribution af audiovisuel underholdning, organisering af konkurrencer og spil af enhver art, udsendt i radio og fjernsyn, organisering af konkurrencer og spil til undervisning eller underholdning, organisering af kulturelle begivenheder, produktion af radio- og/eller tv-programmer, produktion af radioprogrammer, produktion af videoer, film, lydbånd, cd-rom'er, plader, compactdiske, fjernssynsshows og fortsatte fjernsynsserier, radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhed, radiounderholdning, spillevirksomhed, spillevirksomhed, udbydelse af underholdning, udgivelse af bøger, blade, dagblade, tidsskrifter, udgivelse af musik, udgivelse af musik indeholdt i klasse, underholdning, underholdning, underholdning vedrørende musik, underholdningvirksomhed; music on demand over Internettet og world wide web, pay per play music on demand, pay per play music on demand på Internettet og world wide wide, on-line elektronisk musik tidsskrift på Internettet og world wide web, produktion og udgivelse af musik på Internettet og world wide web; Internet radio, online musik og nyhedsformidling, online musik og nyhedsformidling på Internettet og world wide web, streaming af media, musik, billeder og anden data over Internettet og world wide web.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.