European Union Trademark No. 001858836 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

DOORSTEP
The European Union Trademark for DOORSTEP (Word) was filed on 11.09.2000 for goods and services in class(es) 9, 35, 36, 38, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001858836 DOORSTEP is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameDOORSTEP
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date11.09.2000
 
Nice classes9, 35, 36, 38, 41 and 42
OwnerDoorstep AS
 0021 Oslo, NO
 
RepresentativeCHAS. HUDE A/S
 1780 København V, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Apparater og instrumenter til transmission, gengivelse, lagring og omformning af tale, tekst, billeder og data; apparater og instrumenter til telekommunikation og datakommunikation, og apparater og instrumenter til elektronisk kommunikation; elektroniske grænsesnitflader; magnetiske databærere, dataprogrammer, software og hardware; databehandlingsudstyr og datamater; modems og modemkort; apparater og instrumenter til lagring af brugerdata og brugerinformation.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; on-line annoncering via datakommunikationsnetværk; indkøb af varer og tjenesteydelser for andre; udlejning af annoncetid og -plads i kommunikationsmedier; oplysningvirksomhed vedrørende handel.
Class 36 : Forsikringsvirksomhed; financiel virksomhed; valutarisk virksomhed.
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed; datakommunikationsvirksomhed; elektroniske nettjenester, banktjenester via elektroniske datanetværk, betalingstjenester via telefon, mobiltelefon og andre terminaler og via elektroniske datanetværk; abonnementstjenester; elektronisk overførsel, afsendelse og modtagelse af tekst, tale, data og billeder; kommunikation via optiske-fiber netværk; globale datanetværkstjenester; databaserede kundeinformationstjenester; WAP-baserede tjenester; elektronisk nethandelsvirksomhed, elektronisk markedsplads, netværksportaler; bredbåndstjenester.... More
Class 41 : Uddannelsesvirksomhed; oplæringsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportslige og kulturelle aktiviteter.
Class 42 : EDB programmering; leasing af tilgangstid til databaser; sikkerhedsløsninger for nethandel og information; lagring af brugerdata og brugerinformationer.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.