European Union Trademark No. 001821776 (Figurative) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
the market Logo

Logo design: One line or one band ; Broken lines or bands (except A 26.11.13)

The European Union Trademark for the market (Figurative) was filed on 23.08.2000 for goods and services in class(es) 9, 35, 36, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001821776 the market is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
Namethe market
TypeFigurative
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date23.08.2000
 
Nice classes9, 35, 36, 38 and 42
RepresentativeAWAPATENT AB
 104 30 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Tele- och dataanläggningar och -apparater för att effektuera marknads- och mötesplatser, ompaketeringsanordningar och betalningsapparater och -system; säkerhetsanordningar; datorprogram och databaser för upptagning på magnetiska databärare; CD-ROM-skivor, disketter, kassetter, skivor och andra maskinläsbara medier för lagring, behandling och överföring av data, texter, ljud och bilder; noder för elektriska och elektroniska apparater för informationsflöde för att styra, övervaka, mäta och kontrollera deras funktioner, home gateways, residential gateways, lösenordsgeneratorer, smart cards, bandpassfilter, faskopplingsfilter.... More
Class 35 : Presentationer och lagringar av signaler mellan data- och telesystem och däri ingående apparater för framsakapande av mötes- och marknadsplatser i data- och telesystemen; lagring av kodnings- och säkerhetssignaler och signalsändningar för elektronisk handel via tele- och datasystemen.
Class 36 : Datoriserade finanstjänster och elektroniska penningöverföringar inom försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster; försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster.
Class 38 : Tele- och datakommunikationsverksamhet, överföringar av signaler mellan data- och telesystem och däri ingående apparater för framskapande av mötes- och marknadsplatser i data- och telesystemen; sändning av kodnings- och säkerhetssignaler och signalsändningar för elektronisk handel via tele- och datasystemen; multimediala meddelandetjänster, även interaktiva tjänster avseende överföring av tele- och datorstödd data från databaser till användarapparater; upplåtande av åtkomst till datanätverk speciellt via kommunikation på elnät.... More
Class 42 : Strategisk rådgivning och digitala tjänster för att skapa nya affärer, lösningar och nätplatser för nätverksekonomin, konsulterande verksamhet inom affärsutveckling, kommunikation och teknik; professionell konsultation och professionell rådgivningsverksamhet avseende kundvårdssystem, kommunikationssystem för lagring och återvinning av datainformation samt utformning (design) av kommunikationssystem; rådgivning avseende användning av och funktion hos hård- och mjukvara inkluderande information om databaser, framställning och bearbetning av layouter till affärs-, kommunikation- och tekniksystem i datoriserad form, datorprogrammering; upplåtande av åtkomst till databaser genom nätverk speciellt via kommunikation på elnät.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.