European Union Trademark No. 001787845 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

CoShopper
The European Union Trademark for CoShopper (Word) was filed on 02.08.2000 for goods and services in class(es) 9, 35, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001787845 CoShopper is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameCoShopper
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date02.08.2000
 
Nice classes9, 35, 38 and 42
OwnerCoShopper AS
 0278 Oslo, NO
 
RepresentativeAWAPATENT A/S
 1316 Copenhagen K, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.... More
Class 35 : Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed i form af reklame via radio, fjernsyn, Internet og andre medier; distribution af reklamemateriale til fremme af salg af mækevarer til kunder; udsendelse af vareprøver; kundeinformation og markedsføring ved salg af løsøre gennem internettet; tjenesteydelse i forbindelse med sammenstilling af et varesortiment (dog ikke transport deraf) for en andens regning, for at gøre det muligt for kunder på en mere hensigtmæssig måde at se og købe varerne via internettet; kommerciel informationsvirksomhed; detailhandelsvirksomhed.... More
Class 38 : Telekommunikationsvirksomhed; dataassisteret overførsel af beskeder og billeder, overførsel af information fra databaser ved hjælp af telekommunikation; tjenesteydelser i forbindelse med drift af virksomhed for elektronisk handel; drift af datanetværk til overførsel af nyheder, billeder, tekst, tale, lyd og data; elektronisk postoverførsel.
Class 42 : Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; udleje af adganstid til databaser, datakonsultentvirksomhed og tjenesteydelser i forbindelse med dataprogrammering; design af computersoftware; udleje af computersoftware; hotelreservation.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.