European Union Trademark No. 001766153 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

VETONIT
The European Union Trademark for VETONIT (Word) was filed on 20.07.2000 for goods and services in class(es) 2, 19 and 37 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001766153 VETONIT is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameVETONIT
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date20.07.2000
 
Nice classes2, 19 and 37
OwnerSaint-Gobain Sweden AB
 191 24 Sollentuna, SE
 
RepresentativeHANSSON THYRESSON PATENTBYRÅ AB
 201 20 Malmö, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 2 : Spackel, även i form av pulver.
Class 19 : Byggnagdsmaterial (ej av metall); tegel; kalk; kalkhaltig sten; murbruk; puts; torrbetong; bruksbindemedel; gips; spackel och utjämningsmassor för vägg- och golvavjämning; cementbaserade väggar och golv samt vägg- och golvprodukter; cementbeläggningar, cementplattor; golv golvbeläggningar och golvplattor, ej av metall; väggbeklädnader och väggplattor, ej av metall.
Class 37 : Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll och installationstjänster avseende byggnationer; golvbeläggnings och -installationstjänster; uthyrning av maskiner för blandning av murbruk, puts, cement, torrbetong, spackel och utjämningsmassor för vägg- och golvavjämning.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.