European Union Trademark No. 001709112 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

SQUID
The European Union Trademark for SQUID (Word) was filed on for goods and services in class(es) 16, 41 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001709112 SQUID is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameSQUID
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date
 
Nice classes16, 41 and 42
OwnerUnipat Beheer B.V.
 2587 BN Den Haag, NL
 
RepresentativeV.O.
 2517 KJ The Hague, NL
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Class 41 : Opvoeding; opleiding; ontspanning; in het bijzonder cursussen en seminars op het gebied van de intellectuele eigendom en jurisdische onderwerpen in het algemeen.
Class 42 : Juridische diensten, met inbegrip van advies op het gebied van het octrooi-, merken-, modellen-, auteursrecht en licenties; exploitatie van octrooirechten; diensten op wetenschappelijk en industrieel gebied, het bewerken van computerdata, in het bijzonder met betrekking tot chemische formules (sequentie identificatie); interpreteren van dergelijke data.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.