European Union Trademark No. 001655943 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

eCardSMART
The European Union Trademark for eCardSMART (Word) was filed on 15.05.2000 for goods and services in class(es) 9, 35, 36 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001655943 eCardSMART is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameeCardSMART
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date15.05.2000
 
Nice classes9, 35, 36 and 42
RepresentativeBRANN AB
 111 51 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Datormjukvaror och metodologi inom området för utförande och behandling av kort- och elektroniska betalningar, tillhandahållande av lösningar för utförande och behandling av kortförvaltning, dataförvaltning och elektronisk betalning över olika flexibla globala kommunikationsinformationsnätverk och datorsystem; insamlande, utförande och behandling samt analys av data genererad vid elektroniska betalningstransaktioner.... More
Class 35 : Tjänster avseende strategisk ledning, analys och support.
Class 36 : Tjänster för utförande och behandling av elektronisk betalning; konstruktion av datormjukvara och tillhandahållande av support avseende datormjukvara; tillhandahållande, för ett flertal användare, av ett globalt datorinformationsnätverk för finansiella applikationer, inkluderande applikationer för utförande och behandling av elektronisk betalning, konsultationer, ledning och stöd samt försäljning av systemintegratorer.... More
Class 42 : Tjänster avseende datorkonsultation inom området för utförande och behandling av kort- och elektroniska betalningar; utformning och lösningar för leveransmetoder.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.