European Union Trademark No. 001648930 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

Underground Liberation Force Network
The European Union Trademark for Underground Liberation Force Network (Word) was filed on 10.05.2000 for goods and services in class(es) 9, 35, 38 and 41 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001648930 Underground Liberation Force Network is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameUnderground Liberation Force Network
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date10.05.2000
 
Nice classes9, 35, 38 and 41
OwnerUnderground Liberation Force CO., LTD
  Tokyo, JP
 
RepresentativeZACCO SWEDEN AB
 114 85 Stockholm, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Fysiska och kemiska apparater och instrument, mätningsapparater och -instrument, elektriska fördelnings- eller kontrollmaskiner/instrument, batterier, elektriska eller magnetiska mätningsmaskiner/instrument, elektriska vajrar/kablar, fotografiska apparater/instrument, filmfotograferingsapparater/instrument, optiska apparater/instrument, glasögon, bearbetat glas (ej för byggnader), livräddningsapparater och utrustning, elektriska kommunikationsapparater/instrument, skivor, elektroniska maskiner/instrument och delar/monteringar till dessa, ozonapparater, elektropläteringsapparater, raketer, maskiner/instrument för användning i nöjesparker/tivolin, spelautomater, sportträningssimulatorer, träningssimulatorer för fordonskörning, roterande konvertibler, elektriska strykjärn, elektriskt uppvärmda hårrullar, elektriska ringklockor, tågsignalutrustning, varningstrianglar, självlysande eller mekaniska vägskyltar, brandlarm, gasläckagelarm, skyddshandskar, brandsläckare, brandposter, brandslangsmunstycken, brandsprutor, eldsläckningsbåtar, sprinklersystem för brandskydd, varningsapparater mot stöld, skyddshjälmar, eldskyddskläder, damm-masker, gasmasker, magnetiska kylarpaket, cigarettändare för bilar, motståndstråd, elektroder, svetsmasker, kinematografisk film, diabildsfilmer, diabildsinfästning, förinspelade band/video, utrustning för bensinstationer, försäljningsapparater, myntstyrda grindar för bilparkeringar och parkeringsgarage, kassaapparater, vågar, räkne- och sorteringsmaskiner för mynt, kopieringsapparater, manuella räknamaskiner, ritmaskin, tidstämplingsmaskiner, tidregistreringsapparater, elektriska räknemaskiner, hålkortsmaskiner, voteringsmaskiner, kvittoapparater, frankeringskontrollapparater, viktbälten, vågdräkter, simdynor, lufttankar, dykarutrustning, regulatorer, elektriska bågsvetsapparater, videospelsapparater, smältmaskiner för metallarbeten, äggenomlysnings-apparater, elektriska svetsapparater, elektroniska automatiska dörröppnare, metronomer.... More
Class 35 : Produktion, planering, annonsering av kommersiell musik, utfärdande av rabattkuponger, tillhandahållande av information om produktförsäljning på Internet, Internet frågaformulärenkäter; tillhandahållande av försäljningsinformation beträffande skivor och magnetband; förmedling av artister, illustratörer, fotografer, filmkameramän; förmedling av skådespelare/skådespelerska, sångare, modemodell, musiker, underhållare; tillhandehållende av information om förmedling av service/personal arbetstillfällen via Internet; tillståndsagenturer för import-export avseende inspelningsmedia beträffande film/musik, tillståndsagenturer för import-export avseende annat; mottagning/information/visning för besökare i byggnader; agentur för reserverat inköp av nyhetstidningar/tidskrifter.... More
Class 38 : Kommunikation via e-mail med vidfäst information om bilder/musik; kommunikation via telefon, telefaxkommunikation; sändande av bilder, röster, data via datornätverk; televisionssändning; radiosändning; nyhetsservice för kommunikationsmedia; uthyrning/leasing av kommunikationsutrustning, inklusive telefon/telefaxmaskiner.
Class 41 : Undervisnings- eller instruktionstjänster för musik; planering/ledning/marknadsföring av musikföredrag; utställning av kopior och äkta varorna och provexemplar/modeller/litteratur/topplistor/filmer/materiel för skivor; frambringandet av artistböcker för musiker och skådespelare/skådespelerskor; framställandet av information för planering/ledning av filmer/framträdande av shower/teaterstycken/musik via Internet; planering/ledning av filmer/framträdanden av shower/teaterstycken/musik; produktion/distribution av filmer; tillhandahållande av information om spel/musikaliska framträdanden och produktion av filmer; presentation av framförande av liveshower; regi/framförande av teaterstycken; presentation av musikaliska framföranden; tillhandahållande av information om musikaliska framföranden; tillverkning av videokassetter/videoskiva/skivor/förinspelade magnetband och minnesskiva för sändning av program; skapande av sändningsprogram; tillverkning av original av compact discs/minidisks/skivor; planering/ledning av tävlingar i framförande av shower/teaterstycken/musik; tillhandahållande av audivisuell studio; tillhandahållande av musik via datornätverk och andra nöjesinrättningar, tillhandahållande av inrättningar för filmer/framföranden av shower/teaterstycken/musik eller utbildning och sådan information; underhållningsbokningsagenturer via Internet och andra, uthyrning/leasing av filmprojektorer och accessorarer; uthyrning/leasing av spelfilmer; uthyrning av skivspelare; uthyrning av skivor/förinspelade magnetband; uthyrning av leksaker; uthyrning av spelmaskiner; tillhandahållande av datorspel via datanätverk.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.