European Union Trademark No. 001644855 (Figurative) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
edesk Logo

Logo design: Two arrows ; Arrows combined with any other inscription (except A 24.15.17)

The European Union Trademark for edesk (Figurative) was filed on 08.05.2000 for goods and services in class(es) 9, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 001644855 edesk is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
Nameedesk
TypeFigurative
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date08.05.2000
 
Nice classes9, 38 and 42
OwnerDATASOURCE NETWORK PTY LTD
 2011 Sydney,, NSW, AU
 
RepresentativeAWAPATENT AB
 582 35 Linköping, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Datormjukvara innefattande datormjukvara för användning vid elektronisk handel, telekonferens och elektronisk konferens; trycksaker; manualer och andra instruktionsmateral, sålda eller licensierade som en enhet, tillsammans med datormjukvara, datorhårdvara, datorkringutrustningar och delar och tillbehör därtill; lagringsmedia för datormjukvara inkluderade band, skivor och CD-ROM; apparater och instrument, alla för inspelning, bearbetning, lagring, återfinning, reproduktion, överföring, visning, in- och utmatning av data, bilder, ljud och annan information och delar och tillbehör därtill; apparater och instrument för användning i samband med elektronisk handel, telekonferens, elektronisk konferens och telekommunikation samt delar och tillbehör därtill, faxmaskiner, skrivare och fotokopiatorer.... More
Class 38 : Telekommunikation och telekommunikationstjänster innefattande kommunikationstjänster mellan datorer, dataöverföringstjänster, elektroniska posttjänster; telekonferens- och elektronisk konferenstjänster, tjänster relaterade till elektronisk handel; radiosändningstjänster; spridning av information on line; hyrning och/eller leasing av telekommunikation och telekommunikationsapparater och delar och tillbehör härtill; tillhandahållande av kommunikations- och telekommunikationsresurser; åstadkomma kommunikations- och telekommunikations länkar inkluderade länkar för överföring av meddelanden, data och annan information och utöva elektronisk handel; tillhandahålla kommunikations- och telekommunikationslänkar till datornätverk och databaser; tillhandhålla tillgänglighet till databaser för datorer.... More
Class 42 : Tillhandahålla åtkomst till datormjukvara och -hårdvara; uthyrning och/eller leasing av åtkomsttid till datornätverk och databaser; tillhandahålla åtkomst till websites och internet; tillhandahålla multipelanvändaråtkomst till datornätverk, tilhandahålla interaktiva databaser; tilhandahålla on-line anslagstavlor: datortjänster innefattande datorprogrammering, datasystemanalyser, utveckling av datorhårdvara och -mjukvara och integrering av mjuk- och hårdvarudatorsystem och -nät; utformning och implementering av websites och websidor; uthyrning och/eller leasing av datormjukvara, datorhårdvara och datorhjälpmedelsresurser.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.