European Union Trademark No. 000926683 (Figurative) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
TimeSpace Radio Logo

Logo design: Other geometrical figures, indefinable designs ;

The European Union Trademark for TimeSpace Radio (Figurative) was filed on 09.09.1998 for goods and services in class(es) 9, 37, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000926683 TimeSpace Radio is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameTimeSpace Radio
TypeFigurative
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date09.09.1998
 
Nice classes9, 37, 38 and 42
OwnerTIME SPACE RADIO AB
 223 70 Lund, SE
 
RepresentativeHANSSON THYRESSON PATENTBYRÅ AB
 201 20 Malmö, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Sändare och mottagare för trådlös överföring av tal, text, ljud, bild och data; lagrade datorprogram; dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem.
Class 37 : Installation, reparation, service och underhåll av dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem (hårdvara).
Class 38 : Radio-, tele- och datakommunikation; informationstjänster avseende radio-, tele- och datakommunikation; datorstödd sändning och mottagning (överföring) av tal, text, ljud, bild och data; utsändning av meddelanden över elektroniska media; tjänster avseende elektronisk post; sändning och mottagning (överföring) av databasinformation via telenätet; uthyrning av radio-, tele- och datakommunikationssystem.... More
Class 42 : Professionell konsultverksamhet (ej företags-); tekniska projektstudier; ingenjörstekniska utredningar och undersökningar samt ingenjörsverksamhet i allmänhet; datorkonsultverksamhet; datorsystemanalys; konsultation samt design avseende datormaskin- och datormjukvara; utveckling, framställning, förbättring, underhåll och uppdatering av datormjukvara samt för processtyrning; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser ; administration, bevakning, förvaltning och licensgivning av immateriella rättigheter, häri inbegripet upphovsrätt; uthyrning av datormaskinvara och datorutrustning; installation, reparation, service och underhåll av dator-, informationsbehandlings-, radio-, tele- och datakommunikationssystem (mjukvara).... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.