European Union Trademark No. 000698522 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

COSMOPOLITAN (WITDRAWN )
The European Union Trademark for COSMOPOLITAN (WITDRAWN ) (Word) was filed on 08.12.1997 for goods and services in class(es) 16 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000698522 COSMOPOLITAN (WITDRAWN ) is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameCOSMOPOLITAN (WITDRAWN )
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date08.12.1997
 
Nice classes16
OwnerThe Hearst Corporation
 10019 New York,, New York, US
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clich├ęs, met inbegrip van week- of maandbladen, tijdschriften en boeken.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.