European Union Trademark No. 000575779 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

IT ALERT
The European Union Trademark for IT ALERT (Word) was filed on 21.07.1997 for goods and services in class(es) 16, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000575779 IT ALERT is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameIT ALERT
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date21.07.1997
 
Nice classes16, 38 and 42
RepresentativeD YOUNG & CO LLP
 EC1N 2DY London, GB
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 16 : Drukwerken, te weten boeken, tijdschriften, rapporten, gegevensbanken, handleidingen, documentatie en andere publikaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).
Class 38 : Telecommunicatie; computergestuurde transmissie van boodschappen en/of beelden; diensten met betrekking tot televisie- uitzendingen.
Class 42 : Professionele (niet zakelijke) consultatie; wetenschappelijk en industrieel onderzoek; ter beschikking stellen van on-line diensten en gegevensbanken en het verlenen van toegang daartoc; electronische publikatie; computerdiensten; technische diensten; informatiebeheer; vakbeurzen (handelsbeurzen), tentoonstellingen en voorstellingen; consultatie op het vlak van computer hardware en software; ontwerp van computer software; computerdiensten, te weten de beoordeling, de analyse, het testen en het toekennen van een waarde aan de werking van computer hardware en computeraanverwante produkten.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.