European Union Trademark No. 000376418 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

VNMS
The European Union Trademark for VNMS (Word) was filed on 08.10.1996 for goods and services in class(es) 9, 16 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000376418 VNMS is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameVNMS
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date08.10.1996
 
Nice classes9, 16 and 42
OwnerWandel & Goltermann Technologies, Inc.
 27709-3585 Research Triangle Park,, North Carolina, US
 
RepresentativeAWAPATENT AB
 582 35 Linköping, SE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Hårdvara och mjukvara för datorer, nämligen ett testmätsystem för användning vid analys av nätverk för elektronisk kommunikation.
Class 16 : Trycksaker, nämligen böcker, tidskrifter och instruktions- och undervisningsmaterial.
Class 42 : Datortjänster, nämligen test- och mätsystemstjänster för analys av nätverk för elektronisk kommmunikation.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.