European Union Trademark No. 000163857 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

MAGELLAN
The European Union Trademark for MAGELLAN (Word) was filed on 01.04.1996 for goods and services in class(es) 9, 35, 38 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000163857 MAGELLAN is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameMAGELLAN
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date01.04.1996
 
Nice classes9, 35, 38 and 42
OwnerThe McKinley Group, Inc.
 94965 Sausalito, CA, US
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Vooraf opgenomen compact discs bestaande uit een directory van gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden alsook informatie over de gegevensbestanden bevat, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar betreffende de gegevensbestanden; Computerprogramma's en geregistreerde computerprogramma's voor het verschaffen van toegang tot on-line electronische communicatienetwerken en gegevensbestanden die via deze netwerken toegankelijk zijn; electronische publikaties, met inbegrip van een directory van gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de gegevensbestanden, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar bevat over de gegevensbestanden die beschikbaar zijn via on-line electronische communicatienetwerken en die opgenomen zijn op compact discs of andere electronische en digitale gegevensdragers; Interactieve multimedia-computerprogramma's en geregistreerde computerprogramma's opgenomen op compact disc en andere electronische en digitale gegevensdragers bestaande uit een directory met gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken, waarbij deze directory informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden alsook informatie over de gegevensbestanden bevat, zoals schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar over de gegevensbestanden.... More
Class 35 : Zakelijk beheer, meer bepaald raadgeving en bijstand bij zakelijk beheer en raadplegingsdiensten met betrekking tot de creatie en het beheer van gegevensbestanden; updaten en compileren van informatie over directory's van gegevensbestanden.
Class 38 : Telecommunicatie langs computerterminals, te weten transmissie van informatie over gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken.
Class 42 : Technische raadplegingsdiensten, meer bepaald op het gebied van computers; technische informatie over directory's van gegevensbestanden te weten, informatie over de toegang tot en het gebruik van de gegevensbestanden en schriftelijke beschrijvingen, evaluaties en commentaar over de gegevens; het ter beschikking stellen van een directory met gegevensbestanden die toegankelijk zijn via on-line electronische communicatienetwerken.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.