European Union Trademark No. 000148890 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

SURRETT
The European Union Trademark for SURRETT (Word) was filed on 01.04.1996 for goods and services in class(es) 1, 4 and 16 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000148890 SURRETT is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameSURRETT
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date01.04.1996
 
Nice classes1, 4 and 16
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 1 : Chemische produkten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plasties als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische produkten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.
Class 4 : Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; produkten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbebrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen. lampepitten.
Class 16 : Papier, karton en hieruit vervaardigde produkten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.