European Union Trademark No. 000146126 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

IM4U
The European Union Trademark for IM4U (Word) was filed on 10.05.1996 for goods and services in class(es) 9, 25, 28, 35, 38 and 41 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000146126 IM4U is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameIM4U
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date10.05.1996
 
Nice classes9, 25, 28, 35, 38 and 41
RepresentativeLØJE, ARNESEN & MEEDOM ADVOKATPARTNERSELSKAB
 2100 København Ø, DK
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Alle varer i klasse 9, herunder apparater til interkommunikation, interfaces til computere, fjernsynsapparater, digitale dekoder bokse, computerprogrammer, computer software, computer hardware, computere, kontrolpaneler, printere til computere, højtlalere, kameraer, lydmodtagere, billedmodtagere, modtagere af radio- og fjernsynsudsendelser, fjernkontrolapparater, sendere af lyd-, digitale- eller elektroniske signaler, lydlokaliserende apparater, lydoptageapparater, lydbærere, lydplader, lydgengiveapparater, lydtransmiterende apparater, apparater og maskiner til lodhivning, centrale databehandlingsenheder, processorer, compactdisks (lyd/billede samt hukommelseskredsløb), mikrofoner, elektroniske penne (dataskærme), apparater til spil kun til brug med fjernsynsapparater, underholdningsapparater kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, magnetiske identitetskort, tastaturer til datamaskiner, computerhukommelser, optagne computerprogrammer, ydre enheder til computere, magnetisk kodede kort, magnetiske indkodere, magnetiske båndstationer til computere, magnetbånd, magnetiske datamedier, båndoptagere, undervisningsapparater, telefonapparater, telefonmodtagere, telefontransmittere, sendere til telekommunikation, sendere af elektroniske signaler, sender/modtageræt til telekomminikation, mikroprocessorer, modemer, elektroniske overvågningsapparater, computerskærme (hardware), computerprogrammer, mus, databehandlingsudstyr, databehandlingsapparater og -udstyr, optiske apparater og instrumenter, optiske læsere, optiske datamedier, optiske disks, grammofonplader, trykte kredsløb, integrerede kredsløb, radioer, videobånd, videobåndoptagere.... More
Class 25 : Alle varer i klasse 25, herunder dametøj, herretøj, børnetøj, sko, støvler, handsker, strømper, sokker, bælter, tilbehør, tørklæder og slips.
Class 28 : Alle varer i klasse 28, herunder legetøj, spil, sports- og legeartikler, ikke indeholdt i andre klasser.
Class 35 : Alle tjenesteydelser i klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksomhed, telefonsvareservice, abonnementsservice (f.eks. aviser), udlejning af reklameplads, auktionsvirksomhed, distribution af reklamemateriale samt avertering pr. elektronisk post, distribution af markedsføringsmateriale samt avertering via apparater som indeholder en mikroprocessor; salg via Internet, CD-ROM, DVD (digital video disc) og apparater som indeholder en mikroprocessor, plakatopsætning, information vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsmæsssige oplysningskontorer, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, demonstration af varer, avertering pr. post, distribution af vareprøver, organisering af udstillinger, opinionsundersøgelser, personalerekruttering, public relation, reklame, radioreklamer, udarbejdelse af statistiske oplysninger, fjernsynsreklamer, ajourføring af reklamemateriale, computerreklamer.... More
Class 38 : Alle tjenesteydelser i klasse 38, herunder udsendelser via radio, TV, kabelradio og -TV, "free-to-air" radio og TV og digitalradio og -TV; pay-per-view, telefonisk kommunikation, kommunikation via computerskæme, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, information vedrørende telekommunikation, udsendelse af meddelelser, nyhedsburauer, personsøgning (pr. radio eller fjernsyn), udlejning af apparater til udsending af meddelelser samt sendeapparater, telefonservice, fjernsynsservice, voice response.... More
Class 41 : Alle tjenesteydelser i klasse 41, herunder undervisningsvirksomhed, entertainervirksomhed, underholdning, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktioner af shows; udgivelse af bøger, tekster, grafisk design og billeder; fjernsynsunderholdning, produktion af videofilm.
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.