European Union Trademark No. 000142828 (Word) Trademark register: EUIPO Status: application withdrawn

 
Word mark

E.SHARES
The European Union Trademark for E.SHARES (Word) was filed on for goods and services in class(es) 9, 36 and 42 at the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The current status of the trademark No. 000142828 E.SHARES is 'application withdrawn'.


 
Trademark information
NameE.SHARES
TypeWord
RegisterEuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 
Filing date
 
Nice classes9, 36 and 42
OwnerCharles Schwab & Co., Inc.
 94105 San Francisco,, California, US
 
RepresentativeGEVERS
 1831 Diegem, BE
 
Goods and Services (the trademark is registered for the following goods and services)
Class 9 : Computer software en documentatie die als eenheid worden verdeeld; vooropgenomen audio- en videobanden; laser disks: CD-ROM's; DVD disks
Class 36 : Financiële diensten, te weten makelarij op het vlak van effecten en financiële middelen; diensten inzake investering op het vlak van effecten, aandelen, grondstoffen, termijnzaken, opties, beleggingsmaatschappijen en bedrijfsobligaties, staatsobligaties en schatkistcertificaten; diensten inzake investeringen in verband met beleggingsmaatschappijen en schulddocumenten; creditcard diensten en debitcard diensten; diensten met betrekking tot investeringen met variabele annuïteiten; diensten met betrekking tot bedrijfsboekhouding: diensten met betrekking tot rekeningen inzake effectenmakelarij met inbegrip van rekeningen die interest opbrengen voor niet geïnvesteerde liquiditeiten, toegang tot liquiditeiten, prolongatieleningen en debitcard diensten; verzekeringsdiensten; electronische diensten voor de transfer van fondsen; electronische en telefonische informatieve diensten met betrekking tot financiële zaken en investeringen: geven van informatie op het vlak van financiën, zaken, investeringen en actualiteiten; quotatie van verzekeringspremies: toegang verlenen tot computergegevensbanken op het vlak van financiële beleggingen: informatie verlenen in verband met prijzen en beschikbaarheid van schulddocumenten; diensten met betrekking tot de notering van de prijs van de aandelen en andere financiële gegevens; het electronisch verlenen van historische informatie inzake investeringen die publiek worden verhandeld; het electronisch verlenen van informatie inzake de administratie van trustrekeningen.... More
Class 42 : Toegang verlenen door middel van electronische netwerken en andere on-line middelen tot gegevensbanken, artikels, computerprogramma's, geschreven werken, audiowerken, visuele werken, audiovisuele werken en catalogen van goederen die te koop worden aangeboden, in lineaire en interactieve opmaak: toegang verlenen door middel van electronische netwerken en andere on-line middelen tot informatie op het gebied van financiën, zaken, beleggingen en actualiteiten; electronische boodschapdiensten en electronische communicatiediensten; winkel- en verkoopdiensten; diensten die toegang verlenen tot on-line gegevensbanken; on-line communicatie- en boodschapdiensten; on-line winkeldiensten; on-line toegang verlenen en toegang verlenen via electronische netwerken tot electronische netwerken.... More
 
tmdb is a free trademark search website of publicly available records. tmdb does not guarantee nor warrant the accuracy, completeness or timeliness of the data.