Word mark

Trademark: 'SMSLINX' 

European Community Trademark, no. 002967875, Word mark

 

On 17. 12. 2002 the community trademark application no. 002967875 was filed for SMSLINX (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 38 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied17. 12. 2002
Nice classes9, 38, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data hidden, as owner is a private person. Please contact us to get further information.

Representative

MERKENBUREAU HENDRIKS & CO. B.V.
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; kabels en apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van data, geluid of beeld; magnetische en optische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; apparaten voor het langs elektronische weg bewaken en besturen van diverse functies, waaronder begrepen alarminstallaties; beveiligings- en bewakingsapparatuur; telecommunicatie-apparatuur en toebehoren, voor zover niet begrepen in andere klassen, en onderdelen van voornoemde producten; publicaties in elektronische vorm.

38  Telecommunicatie.

42  Onderzoek op wetenschappelijk of industrieel gebied; computerprogrammering; automatiseringsdiensten; technische consultatie met betrekking tot bewakings- en beveiligingspparatuur, computers en software; ontwerpdiensten inzake computerprogramma's en -software en netwerken; programmering voor elektronische dataverwerking; onderhoud van computersoftware; systeemanalyse.