Word mark

Trademark: 'C-STARONE' 
Centerspan Communications Corporation
European Community Trademark, no. 002932465, Word mark

 

On 14. 11. 2002 the community trademark application no. 002932465 was filed for C-STARONE (Word mark) by Centerspan Communications Corporation before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied14. 11. 2002
Nice classes9, 16, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Centerspan Communications Corporation
7175 N.W. Evergreen Parkway #400
97124 Hillsboro,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

AWAPATENT A/S
Strandgade 56
1401 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computer hardware og software; computer software til brug i forbindelse med forberedelse, kryptering, sikring, hosting, udgivelse og levering af multimedieindhold og overvågning, rapportering og fakturering heraf via computer- og kommunikationsnetværk.

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer; trykte publikationer.

42  Videnskabelig og industriel forskning; computer programmering; leasing af computere, leasing af computer software, vedligeholdelse af computer hardware og computer software; leasing af adgangstid til en computer database, leasing af adgangstid til computere til datamanipulation; rådgivningsvirksomhed indenfor computer hardware- og softwareområdet; formidling af midlertidig brug af on-line non-downloadable software til brug i forbindelse med forberedelse, kryptering, sikring, hosting, udgivelse og levering af multimedieindhold og overvågning, rapportering og fakturering heraf via computer- og kommunikationsnetværk.

 
 
 

Records history

 
21.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
10.1.2010 Published
Representative - Replacement of representative
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.11.2006 Published
Representative - Change of name and professional address
14.11.2002 Application
Application of the trademark 002932465 C-STARONE
 

Further trademarks of the owner