Word mark

Trademark: 'EXKLUSIVT' 

European Community Trademark, no. 002833218, Word mark

 

On 29. 8. 2002 the community trademark application no. 002833218 was filed for EXKLUSIVT (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 16, 41 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied29. 8. 2002
Nice classes9, 16, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB
Carlsgatan 3
211 20 Malmö
SE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Vetenskapliga, nautiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärere; grammofonskivor; räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); datorspel; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror).

16  Böcker, dekaler, etiketter (ej textil), tryckalster, trycksaker, tryckta publikationer, handböcker (manualer), mappar, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), lösbladspärmar, skolmaterial (pappersvaror), tidningar, tidskrifter, transparanger (kontorsmaterial), fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

41  Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; översättningsverksamhet; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line, information och rådgivning avseende undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter, översättningsverksamhet samt publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line.

42  Juridiska tjänster, juridisk rådgivning, licensiering av immaterialrätter och konkurrensrätt, immaterialrättsliga konsultationer, information och rådgivning avseende juridiska tjänster, juridisk rådgivning, licensiering av immaterialrätter och konkurrensrätt samt immaterialrättsliga konsultationer.

 
 
 

Records history

 
22.1.2017 The current state is Application refused
Current state
18.3.2011 Published
Representative - Change of name and professional address
13.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
23.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
29.8.2002 Application
Application of the trademark 002833218 EXKLUSIVT
 

Further trademarks of the owner

e exklusivt