Word mark

Trademark: 'ACERO' 
Acero, Inc.
European Community Trademark, no. 002810273, Word mark

 

On 1. 1. 1970 the community trademark application no. 002810273 was filed for ACERO (Word mark) by Acero, Inc. before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied1. 1. 1970
Nice classes9, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Acero, Inc.
1940 East 6th Street
44114 Cleveland,
US

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; met inbegrip van computer software om het opsporen, beheren en delen van informatie te vereenvoudigen, computer software voor gespreide objectautomatisering, voor parallelle jobverwerking, voor het beheer van server farms, voor modelaangedreven code-ontwikkleing, voor samenwerking tussen kennis-en projectbeheer en voor het integreren van gegevensbanken en softwaretoepassingen.

42  Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten; met inbegrip van computerdiensten om de beoordeling, de ontwikkeling, de uitvoering, het beheer en het gebruik van computer software voor de opsporingn het beheer, het delen en het samenwerken op het vlak van kennis te vereenvoudigen.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
17.5.2004 Registered
Representative - Replacement of representative
1.1.1970 Application
Application of the trademark 002810273 ACERO
 

Further trademarks of the owner