elevation-visual-systems

Trademark: 'elevation visual systems' 
Tieto Oyj
European Community Trademark, no. 002744985, Figurative mark

 

On 12. 6. 2002 the community trademark application no. 002744985 was filed for elevation visual systems (Figurative mark) by Tieto Oyj before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 38, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied12. 6. 2002
Nice classes9, 38, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Tieto Oyj
Aku Korhosentie 2-6
00440 Helsinki
FI

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

KOLSTER OY AB
Salmisaarenaukio 1
00180 HELSINKI
FI

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, tietojenkäsittelylaitteet, mukaan lukien tietokoneet, tietokonemuistit, näyttöruudut, näppäimistöt, prosessorit, tulostimet ja skannerit; nauhoille, levykkeille, levyille ja muille konelukuisille välineille tallennetut tietokoneohjelmat; elektroniset luettavat manuaalit.

38  Kaukoviestintä; kansainvälisiin tietoverkkoihin pääsyyn liittyvät palvelut, nimittäin tietojenkäsittelyyn ja kaukoviestintään liittyvien verkkojen hoitaminen.

41  Koulutus ja opetus.

42  Tietokonepalvelut, nimittäin tietokoneohjelmistojen ylläpito ja päivitys, tietokoneohjelmistojen ja tietokonelaitteiden suunnittelu (kehittäminen); tietokoneohjelmointi ja tietokonejärjestelmäänalyysit; konsultointitoiminta tietokonetekniikan, kaukoviestinnän ja elektroniikan alalla; tietokantojen käytön leasingvuokraus; ATK-laitteiden vuokraus.

 
 
 
 

Further trademarks of the owner

Tieto
Total pro by Tieto !
TietoEnator
TE
TietoEnator TE Building the Information Society
d GOV DIGITAL GOVERNMENT