Word mark

Trademark: 'HIGH DEF BIT' 

European Community Trademark, no. 002681427, Word mark

 

On 2. 5. 2002 the community trademark application no. 002681427 was filed for HIGH DEF BIT (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 9, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied2. 5. 2002
Nice classes9, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data currently not available!

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; DVD's die speelfims bevatten.

41  Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; de productie van DVD's die speelfilms bevatten; het schrijven en een mastertape maken van DVD's.

42  Wetenschappelijke en technologische diensten en onderzoek en ontwerp met betrekking daartoe; industriële analyse- en onderzoeksdiensten; ontwerp en ontwikkeling van computer hardware en software; juridische diensten.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
17.5.2004 Registered
Representative - Replacement of representative
2.5.2002 Application
Application of the trademark 002681427 HIGH DEF BIT
 

Further trademarks of the owner