Trademark: 'VALUE RETAIL' 
VALUE RETAIL PLC
European Community Trademark, no. 002606077, Figurative mark

 

On 8. 3. 2002 the community trademark application no. 002606077 was filed for VALUE RETAIL (Figurative mark) by VALUE RETAIL PLC before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 35, 36, 37, 39, 41, 42 and 45. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied8. 3. 2002
Nice classes35, 36, 37, 39, 41, 42, 45

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

VALUE RETAIL PLC
19 Berkeley Street
W1J 8ED London
GB

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
BE

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

35  Hulpverlening bij en raadgeving inzake de leiding van commerciële centra en complexen; hulp in de exploitatie of de leiding van handels-ondernemingen of industriële ondernemingen, met inbegrip van winkelcentra en complexen, met name her verstrekken van zakelijke raadgevingsdiensten aan kwaliteits- en luxe merken om deze in staat te stellen de voorraadresten van de collectie van het vorige seizoen op een gecontroleerde en efficiënte wijze te verdelen; raadgevingsdiensten met betrekking tot het ontwerp, de constructie, de bijstelling en de leiding van winkelcentra; reclame, animatie diensten, promotie en advertentie in elke vorm en op elke drager, bedrijfskundig onderzoek; systematisatie van gegevens in een centrale gegevensbank; gegevensverwerking en -registratie.

36  Vastgoed operaties, met name de promotie en het vestigen van commerciële gebouwen, met inbegrip van winkelcentra; beheer van vastgoed, ook in de sector van winkelcentra; financieel beheer; schuldinvorderingsbureaus.

37  Bouw van winkelcentra; raadgeving inzake structurele aanpassingen van winkelcentra.

39  Transport, verpakking, opslag en vrachtstapeling, eveneens in winkelcentra.

41  Organisatie van reizen, diensten van reisagentschappen; begeleiding van reizigers; opleiding; diensten van amusementsparken, organisatie en beheer van workshops en trainingen; verstrekken van recreatie faciliteiten.

42  Raadgevingsdiensten inzake architectuur, met inbegrip van de architectuur van winkelcentra; diensten van ingenieurs, voorbereiding van plannen voor de bouw van commerciële bouwwerken, met inbegrip van winkelcentra; raadgeving inzake milieubescherming, met inbegrip van de omgeving van winkelcentra; urbanisatie planning en implantingsplanning van winkelcentra; binnenhuisdecoratie, met inbegrip van de binnenhuisdecoratie van commerciële gebouwen en winkelcentra; geologische onderzoeken; studie van technische projecten met betrekking tot winkelcentra; verlening van licenties inzake intellectuële eigendom; raadgevingsdiensten inzake intellectuële eigendom; studie van technische projecten; diensten van kwaliteitscontrole; verhuur van toegangstijd tot gegevensbanken en ontvangscentra van videotext gegevensbanken of -verwerkers, met inbegrip van het Internet netwerk; het hosten van websites op het Internet.

45  Raadgeving inzake mode; raadgeving inzake veiligheid, met inbegrip van de veiligheid van winkelcentra.

 

Vienna classes

 
 
 

Further trademarks of the owner

YOUR GUIDE TO CHIC OUTLET SHOPPING IN EUROPE
YOUR GUIDE TO CHIC OUTLET SHOPPING IN EUROPE
YOUR GUIDE TO CHIC OUTLET SHOPPING IN EUROPE www.ChicOutlerShopping.com
VR VALUE RETAIL
VR
Héritage