Word mark

Trademark: 'Co Cirkel' 

European Community Trademark, no. 002505253, Word mark

 

On 17. 12. 2001 the community trademark application no. 002505253 was filed for Co Cirkel (Word mark) before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 17, 21, 32 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied17. 12. 2001
Nice classes16, 17, 21, 32, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Adress data hidden, as owner is a private person. Please contact us to get further information.

Representative

ALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V.
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
NL

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken waaronder begrepen boeken en handboeken; foto's en ansichtkaarten; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking voor zover niet begrepen in andere klassen; tekeningen; speelkaarten; drukletters; cliche's.

17  Half bewerkte plastic producten waaronder begrepen platen en planken van plastic en fiberglas.

21  Ruw of half bewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), waaronder begrepen glas waarop tekeningen zijn afgebeeld; glas-, porcelein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.

32  Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

42  Diensten van medici, natuurgenezers, homeopaten waarbij dan in het bijzonder gebruik wordt gemaakt van tekeningen die een genezende werking hebben; inrichting van huizen, tuinen en kantoren; decoreren van producten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de tekeningen die een genezende werking hebben.

 
 
 

Records history

 
18.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
23.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
9.1.2007 Registered
Representative - Replacement of representative
17.12.2001 Application
Application of the trademark 002505253 Co Cirkel
 

Further trademarks of the owner