Figurative mark

Trademark: 'FrigAliance Les Experts du Froid' 
YORK REFRIGERATION ApS
European Community Trademark, no. 002488039, Figurative mark

 

On 4. 12. 2001 the community trademark application no. 002488039 was filed for FrigAliance Les Experts du Froid (Figurative mark) by YORK REFRIGERATION ApS before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 7, 11, 35, 37 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied4. 12. 2001
Nice classes7, 11, 35, 37, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

YORK REFRIGERATION ApS
Christian X's Vej 201
8270 Højbjerg
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

ZACCO DENMARK A/S
Europaplads 2, 6. sal
8000 Århus C
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

7  Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer, (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner.

11  Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

37  Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
16.7.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
4.12.2001 Application
Application of the trademark 002488039 FrigAliance Les Experts du Froid
 

Further trademarks of the owner