Word mark

Trademark: 'GreenFarmEnergy' 
Green Farm Energy A/S
European Community Trademark, no. 002474757, Word mark

 

On 23. 11. 2001 the community trademark application no. 002474757 was filed for GreenFarmEnergy (Word mark) by Green Farm Energy A/S before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 1, 37, 40 and 42. The current status of the trademark is application refused.

Status is 'Application refused'
The Community Trade Mark application has been rejected during the registration phase. The refusal may be based on formalities, classification, absolute grounds or relative grounds, i.e. as a result of an opposition.

Applied23. 11. 2001
Nice classes1, 37, 40, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Green Farm Energy A/S
Over Hadstenvej 84
8370 Hadsten
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

HØIBERG P/S
Adelgade 12
1304 Copenhagen K
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

1  Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål, samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, biologiske præparater.

37  Bygge- og entreprenørvirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; udvikling og bygning af stalde og energianlæg; etablering, nemlig indretning og installation (ikke indeholdt i andre klasser) af alle indendørs- og udendørsfaciliteter i forbindelse med stalde og energianlæg.

40  Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; energiproduktion, raffinering.

42  Rådgivning og bistand vedrørende veterinærvirksomhed, landbrugsvirksomhed og -drift, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse, herunder vandmiljøbeskyttelse og vandrensning, fødevaresikkerhed og bakteriebekæmpelse, rådgivning og bistand vedrørende energiproduktion og energiudnyttelse, rådgivning og bistand vedrørende biogas- og gylleseparationssystemer, videnskabelig og industriel forskning, biologisk og bakteriologisk forskning.

 
 
 

Records history

 
19.1.2017 The current state is Application refused
Current state
9.2.2006 Registered
Representative - Change of name and professional address
23.11.2001 Application
Application of the trademark 002474757 GreenFarmEnergy