Word mark

Trademark: 'Technological' 
Teknologisk Institut
European Community Trademark, no. 002438273, Word mark

 

On 5. 11. 2001 the community trademark application no. 002438273 was filed for Technological (Word mark) by Teknologisk Institut before the OAMI.The goods and services in respect of which registration of the trademark was sought are in classes 16, 35, 36, 41 and 42. The current status of the trademark is application withdrawn.

Status is 'Application withdrawn'
The Community Trade Mark application has been withdrawn by the applicant for whatever reason. So right now there is no protection of this very trademark ad you can file it.

Applied5. 11. 2001
Nice classes16, 35, 36, 41, 42

 
 

You can follow this trademark. You will receive an email, whenever we detect changes of the trademark filing.
This service is for free. You can unsubsribve whenever you want. More information.

 

Owner

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
DK

 

If you are the trademark owner and the data above are not correct, then please update them soon by clicking on Update address.

If you want to transfer the trademark to another owner, click on Transfer trademark.

You can transfer a trademark partially or completely to another owner. A partial transfer means that you can transfer a trademark in specific classes.

Still questions? Call us : 0049 (0) 89 6666 10 89

Representative

BECH-BRUUN LAW FIRM
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
DK

 

If the data above is not correct, then please choose Update.

 
 

Nice classes

16  Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klicheer; bøger, tidsskrifter, trykte publikationer.

35  Annonce- og reklamevirksomhed; bistand og rådgivning ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

36  Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; kapitalformidling, finansiel rådgivningsvirksomhed.

41  Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

42  Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; værelsesudlejning; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed; juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; rådgivning, prøvning og certificering vedrørende teknologi; forskning og udvikling; design og ajourføring af computerprogrammer, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning og formidling vedrørende industriel ejendomsret.

 
 
 

Records history

 
23.1.2017 The current state is Application withdrawn
Current state
20.8.2007 Published
Representative - Change of name and professional address
25.2.2002 Registered
Representative - Replacement of representative
10.12.2001 Registered
Representative - Change of name and professional address
5.11.2001 Application
Application of the trademark 002438273 Technological
 

Further trademarks of the owner